Marianne Lind

Marianne Lind´s bilder i bildserierna ”Streams of light” och ”By the sea” ger intryck av att vara abstrakta målningar. I själva verket är
det motiv av ljusets brytning, fotograferade genom glas. Bilderna uttrycker ett unikt och helt eget sätt att skapa vacker poesi.

Bildserien ”Landscapes” är fotograferade i en trävägg målad med grafitti. Det som väckte min nyfikenhet var den krackelerade färgen som bildat ett virrvarr av fantastiska mönster.