Peter Eriksson

Oavsett om Peter jobbar med för honom närliggande ämnen som familjen, eller till exempel landskapsbilder, betraktar han dem i huvudsak som ett slags "porträtt" av ett tillstånd eller en stämning.

Hellre än att arbeta klassiskt dokumenterande vill han ge betraktaren möjlighet att göra sina egna tolkningar – skapa konst som ställer en fråga hellre än att redovisa ett svar.

Peter är verksam som fotograf sedan mitten av 1990-talet och jobbar med kommersiell fotografering på frilansbasis. Idag jobbar han främst med undervisning, egna projekt och utställningar där han söker "sin" bild av verkligheten. Peter har haft ett femtontal separatutställningar och finns representerad i Fotografiskas samlingar.